Triniaeth therapi ocsigen (NATROX)

Topic Status Incomplete

Triniaeth therapi ocsigen i drin clwyfau sydd ddim yn gwella

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar driniaeth therapi ocsigen i drin clwyfau cronig sydd ddim yn gwella. Dyma ddiweddariad o’n hadroddiad gwreiddiol, sy’n dangos tystiolaeth hyd at fis Hydref 2019. Yn seiliedig ar yr adroddiad hwn sydd wedi’i ddiweddaru, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER320 02.2022

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.