Triniaethau endofasgwlaidd

Statws Testun Cyflawn

Cymharu gweithdrefnau endofasgwlaidd gyda’r safon gofal bresennol.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithlonrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd triniaethau endofasgwlaidd o’u cymharu â’r safon gofal bresennol i bobl â chyflyrau fel stenosis neu anewrysm.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER169 01.2020

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.