Triniaethau endofasgwlaidd

Statws Testun Cyflawn

Cymharu gweithdrefnau endofasgwlaidd gyda’r safon gofal bresennol.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithlonrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd triniaethau endofasgwlaidd o’u cymharu â’r safon gofal bresennol i bobl â chyflyrau fel stenosis neu anewrysm.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.