Uwchsain pwynt gofal yr ysgyfaint

Statws Testun Cyflawn

Delweddau uwchsain pwynt gofal yr ysgyfaint ar gyfer achosion tybiedig ac wedi'u cadarnhau o COVID-19.

Crynodeb

 

Cynhaliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru chwiliad cyflym yn seiliedig ar dystiolaeth yn edrych am dystiolaeth ar y defnydd o ddelweddau uwchsain pwynt gofal ar gyfer achosion tybiedig ac wedi’u cadarnhau o COVID-19.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER211 06.2020

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.