Uwchsain pwynt gofal yr ysgyfaint

Statws Testun Cyflawn

Delweddau uwchsain pwynt gofal yr ysgyfaint ar gyfer achosion tybiedig ac wedi'u cadarnhau o COVID-19.

Crynodeb

 

Cynhaliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru chwiliad cyflym yn seiliedig ar dystiolaeth yn edrych am dystiolaeth ar y defnydd o ddelweddau uwchsain pwynt gofal ar gyfer achosion tybiedig ac wedi’u cadarnhau o COVID-19.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER211 06.2020

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.