Wardiau rhithwir

Statws Testun Cyflawn

Wardiau rhithwir i ddarparu gofal mewn lleoliadau cymunedol.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar wardiau rhithwir i’w defnyddio mewn unrhyw leoliad cymunedol. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen ymhellach oherwydd ansicrwydd o fewn y dystiolaeth yn seiliedig ar amrywioldeb mewn modelau o ddarparu gwasanaethau a phoblogaethau cleifion perthnasol

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER364 11.2022

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.