Ymyriadau adsefydlu ar gyfer anhwylder niwrolegol gweithredol

Topic Status Incomplete

Ymyriadau adsefydlu ar gyfer rheoli anhwylder niwrolegol gweithredol (FND)

Crynodeb

 

Mae anhwylder niwrolegol gweithredol (FND) yn gyflwr meddygol, lle mae problem gyda gweithrediad y system nerfol. Gall hyn achosi ystod eang o symptomau, gan gynnwys breichiau a choesau gwan, trawiadau, anawsterau cerdded, gwingiadau, a materion synhwyraidd. Mae’r symptomau hyn yn debyg i symptomau sydd yn cael eu gweld gyda chlefyd niwrolegol strwythurol neu ddirywiol, fel sglerosis ymledol neu glefyd Parkinson, ond mae’r mecanwaith y tu ôl i Anhwylder Niwrolegol Gweithredol yn wahanol.

Gan y gall pobl sydd ag Anhwylder Niwrolegol Gweithredol brofi ystod eang o symptomau, mae’r gwaith o’i reoli yn amrywio’n fawr hefyd. Mae’r gwaith o’i reoli yn gallu cynnwys ffisiotherapi, ymyriadau seicolegol fel therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT), yn ogystal ag adsefydlu amlddisgyblaethol ar gyfer achosion atblygol.

Nid oes llwybr gofal penodol ar gyfer Anhwylder Niwrolegol Gweithredol. Yng Nghymru, mae pobl sydd yn dioddef Anhwylder Niwrolegol Gweithredol ac sydd angen mynediad at driniaeth, yn cael eu hystyried drwy Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol. Mae rhanddeiliaid allweddol wedi tynnu sylw at y ffaith y byddai crynodeb o dystiolaeth o’r holl opsiynau triniaeth ar gyfer Anhwylder Niwrolegol Gweithredol a’u heffeithiolrwydd, yn helpu i lywio penderfyniadau yn ymwneud â Cheisiadau Cyllido Cleifion Unigol yn y grŵp cleifion hwn. Felly, mae Technoleg Iechyd Cymru yn cynnal adolygiad llawn o’r dystiolaeth, a bydd yn cynhyrchu Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth (EAR033) ar gyfer y pwnc hwn.

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.