Newyddion

17 Gorffennaf, 2019

< BACK

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio arolwg ar-lein i randdeiliaid

Health Technology Wales has launched an online stakeholder survey

Mae arolwg ar-lein Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi’i lansio, ac mae croeso i’r holl randdeiliaid gymryd rhan.

Fel rhan o’n gwerthusiad, hoffem wybod sut rydych yn teimlo am ein gwaith, beth rydych yn gallu ei ddysgu neu ei ennill ohono, a beth ydych chi’n ei wneud yn wahanol o ganlyniad i hynny.

Gallwch gwblhau’r arolwg yn ddienw, a dim ond 10 munud y dylai’r arolwg ei gymryd i’w gwblhau.

Cliciwch yma i agor yr arolwg.

Ynghylch Technoleg Iechyd Cymru

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn sefydliad cenedlaethol sy’n gweithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru. Rydym yn arfarnu technolegau iechyd ‘nad ydynt yn feddyginiaethau’; fel dyfeisiau meddygol, gweithdrefnau llawfeddygol neu therapïau seicolegol. Rydym yn canfod ac yn gwerthuso’r dystiolaeth orau sydd ar gael, ac yn cyhoeddi canllawiau ynghylch a ddylid mabwysiadu’r technolegau i’w defnyddio yng Nghymru.

Rydym yn cael ein hariannu gan Lywodraeth Cymru, ac yn cael ein lletya o fewn GIG Cymru, ond yn annibynnol ar y ddau. Rydym yn cydweithio â phartneriaid ar draws y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg i sicrhau dull gweithredu Cymru gyfan.