Digwyddiad

24 Ebrill, 2019

< BACK

Ymunwch â ni ar gyfer Hac Iechyd Cymru 2019

The Welsh Health Hack logo

Rydym yn edrych ymlaen at Hac Iechyd Cymru 2019 ac eisiau i chi ymuno â ni!

Bydd Hac Iechyd Cymru, sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, unwaith eto’n dod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd â chwmnïau digidol, technolegol a data, i ddatrys problemau a heriau clinigol ar draws y system iechyd a gofal yng Nghymru.

Mae Hac Iechyd Cymru 2019 ar agor i bawb sydd eisiau datrys heriau gofal iechyd drwy arloesi. Mae’n cael ei gynnal yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru ar 23-24 Mai 2019.

Gall cyfranogwyr gyflwyno awgrymiadau ynghylch yr heriau sydd angen mynd i’r afael â nhw cyn y digwyddiad, neu gallant ddod draw i ddysgu am yr heriau sy’n wynebu eu cydweithwyr proffesiynol ym meysydd gofal iechyd a diwydiant. Bydd pob cyfranogwr yn gweithio i greu datrysiadau, syniad o gynnyrch neu brototeip.

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad.

Mae’r digwyddiad deuddydd hwn yn gydweithrediad rhwng Accelerate,  Comisiwn Bevan, Ecosystem Iechyd Digidol Cymru (EIDC), Addysg a Gwella Iechyd Cymru, Technoleg Iechyd Cymru, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, MediWales, GIG Cymru, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, a  Llywodraeth Cymru.

Ewch i wefan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru am ragor o wybodaeth. Bydd fformat Hac Iechyd Cymru 2019 yn cynnwys paneli o arbenigwyr ‘Ffau’r Llewod ‘ a bydd prosiectau addawol yn cael eu gwahodd i wneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru, ac yn cael cymorth parhaus gan Gomisiwn Bevan.

Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu yn ystod y ddau ddiwrnod, a bydd derbyniad diodydd am 5pm ar ddydd Iau 23 Mai 2019. Mae hwn yn gyfle gwych i chi ddatblygu eich gyrfa, ennill sgiliau newydd a rhwydweithio ag unigolion a sefydliadau arloesol.

Defnyddiwch #WHH2019 ar y cyfryngau cymdeithasol i ddilyn y paratoadau ar gyfer Hac Iechyd Cymru 2019 a chliciwch yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad.