Newyddion

22 Medi, 2021

< BACK

Cadeirydd HTW, yr Athro Peter Groves: Estyn ei ddeiliadaeth

A graphic with icons that represent HTW's identification, appraisal and adoption functions.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod deiliadaeth ein Cadeirydd, yr Athro Peter Groves, wedi cael ei hymestyn gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan AS, am dair blynedd arall.

Bydd yr Athro Groves yn parhau i weithredu fel Cadeirydd Technoleg Iechyd Cymru tan 31 Mawrth 2025 ac felly, byddwn yn elwa o’i arweinyddiaeth barhaus yn ystod cam gweithredu nesaf ein cynllun strategol uchelgeisiol a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Meddai Eluned Morgan:
“Hoffwn ddiolch i Peter am yr arweiniad cryf mae wedi’i roi i Technoleg Iechyd Cymru ers iddo gael ei sefydlu, ac rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio gydag ef dros y tair blynedd nesaf.”

Meddai Peter: “Rwyf wrth fy modd gyda’r cynnydd rydym wedi’i wneud yn Technoleg Iechyd Cymru ers i ni ddechrau ar ein gwaith yn 2017. Yng Nghymru, rydym wedi sefydlu dull cadarn, seiliedig ar dystiolaeth o werthuso technolegau meddygol arloesol, i ddod o hyd i’r rheini a fydd yn cynnig budd a gwerth clinigol. Drwy ein gwaith, rydym yn hyrwyddo mabwysiadu technolegau newydd sy’n cael y cyfle i wella bywydau pobl yng Nghymru.  Rwy’n falch iawn o gael y cyfle i arwain camau cyffrous nesaf ein datblygiad, ac rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda’n tîm rhagorol a’n partneriaid yn y blynyddoedd i ddod.’