Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol

Gall datblygwyr ac arloeswyr technoleg iechyd optimeiddio eu cynlluniau a’u llwybr i farchnata, gyda help Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol Technoleg Iechyd Cymru.

Mae’r gwasanaeth hwn yn gwmni ymgynghori arbenigol, sy’n cefnogi datblygwyr ac arloeswyr yng Nghymru i greu tystiolaeth a dangos gwerth gwasanaeth sy’n ateb anghenion comisiynwyr gofal, darparwyr gofal, cleifion a defnyddwyr gwasanaeth.

Mae hyn yn addas ar gyfer ystod o dechnolegau iechyd nad ydynt yn ymwneud â meddyginiaethau, fel dyfeisiau meddygol, diagnosteg neu dechnegau. Mae’n gallu nodi bylchau mewn tystiolaeth, cefnogi gweithgareddau cynhyrchu tystiolaeth, ac arbed amser ac adnoddau.

A graphics that shows small icons that represents HTW Scientific Advice Service

Codir ffi i ddefnyddio Gwasanaeth Cynghori Gwyddonol HTW, ac mae’n cael ei gynnig ar gyfraddau hynod gystadleuol mewn ymdrech i wella iechyd i bobl yng Nghymru. Mae ar gael ar gyfer datblygwyr technoleg o bob maint; o unigolion a busnesau newydd i adrannau ymchwil academaidd, tanciau meddwl a chorfforaethau mawr.

Bydd yr wybodaeth a gyflwynir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw gan Technoleg Iechyd Cymru, yn unol â pholisïau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Cliciwch yma i ddechrau cyflwyno ffurflen
Cau

Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Adborth