HE Gweithdy 101

Gwyliwch gyflwyniad i economeg iechyd, a sut rydym yn asesu effeithiolrwydd ac effeithiolrwydd cost iechyd neu dechnoleg gymdeithasol nad yw’n feddyginiaeth.

*Dydy’r fideo hwn ddim ar gael yn Gymraeg.  Fodd bynnag, mae sleidiau’r cyflwyniadau ar gael yn Gymraeg.

Sleidiau’r cyflwyniad

HTA Gweithdy 101

Mae’r fideo hwn yn esbonio’r broses asesu technoleg iechyd, a’r dulliau rydym yn eu defnyddio i werthuso technolegau iechyd a gofal cymdeithasol sydd ddim yn feddyginiaethau.

*Dydy’r fideo hwn ddim ar gael yn Gymraeg.  Fodd bynnag, mae sleidiau’r cyflwyniadau ar gael yn Gymraeg.

Sleidiau’r cyflwyniad