Mae Fforwm Rhanddeiliaid Technoleg Iechyd Cymru yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn, ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o sectorau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru. Fe’i sefydlwyd i sicrhau bod HTW yn deall barn rhanddeiliaid ac yn eu galluogi i ddylanwadu ar ei waith o ran nodi, gwerthuso a mabwysiadu technolegau gofal a allai wella bywydau cleifion yng Nghymru. Yn ogystal â chefnogi rhaglen waith HTW, bydd y fforwm yn darparu canllawiau ar flaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau gofal yng Nghymru.

HTW Placeholder

Sarah McCarty
Cadeirydd y Grŵp Fforwm Rhanddeiliaid

Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu, Gofal Cymdeithasol Cymru

X
HTW Placeholder

Angharad Oyler

Pennaeth Sicrwydd Cleifion ac Ansawdd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

X
HTW Placeholder

Alastair Roeves

Cyfarwyddiaeth feddygol weithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

X
HTW Placeholder

Alex Gibbon

Rheolwr Cyflenwi Rhaglen Arloesi, Llywodraeth Cymru

X
HTW Placeholder

Dr Andrew Champion

Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwerthuso Tystiolaeth ac Effeithiolrwydd

X
HTW Placeholder

Ben Chandler

Swyddog Cwynion, Cyngor Sir Ddinbych

X
HTW Placeholder

Cari-anne Quinn

Prif Swyddog Gweithredol, LSHW

X
HTW Placeholder

Cath Doman

Cyfarwyddwr Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Caerdydd a'r Fro

X
HTW Placeholder

Chris Connell

Cyfarwyddwr Cyswllt, NICE

X
HTW Placeholder

Christopher Ball

Rheolwr Newid a Gwella, BIP Caerdydd a'r Fro

X
HTW Placeholder

Colin Fitzpatrick

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

X
HTW Placeholder

Debbie Jones

Dirprwy Bennaeth Sicrhau Ansawdd ac Arweinydd Effeithiolrwydd Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

X
HTW Placeholder

Dom Hurford

Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

X
HTW Placeholder

Donna Edwards

Cydlynydd Effeithiolrwydd Clinigol, BIP Hwyl Dda

X
HTW Placeholder

Grace Hargreaves

Rheolwr Risg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

X
HTW Placeholder

Greg Green

Pennaeth Prosiectau Ymchwil a Datblygu - Technoleg ac Arloesedd, Llywodraeth Cymru

X
HTW Placeholder

Gregory Lloyd

Pennaeth Gweithrediadau Clinigol, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

X
HTW Placeholder

Hamish Laing

Cyfarwyddwr, Academi Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth

X
HTW Placeholder

Helen Dean

X
HTW Placeholder

Howard Cooper

Rheolwr Diogelwch a Gwella Ansawdd, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

X
HTW Placeholder

Jennet Holmes

X
HTW Placeholder

Joanne Read

Uwch Weinyddwr Nice, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

X
HTW Placeholder

Joanna Shillingford

Pennaeth Effeithiolrwydd Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

X
HTW Placeholder

John Day

Pwyllgor Ymgynghorol Gwyddonol Cymru

X
HTW Placeholder

John Watkins

Ymgynghorydd Anrhydeddus mewn Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru

X
HTW Placeholder

Josie Jackson

Is-adran Ymchwil a Datblygu, Llywodraeth Cymru/Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

X
HTW Placeholder

Julie Vile

X
HTW Placeholder

Karen Jones

Uwch Fferyllydd, Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC)

X
HTW Placeholder

Karen Richardson

Swyddog Llywodraethu Corfforaethol a Phartneriaeth, Bwrdd Iechyd Hywel Dda

X
HTW Placeholder

Kate Young

Cyfarwyddwr, Fforwm Cymru Gyfan i Rieni a Gofalwyr Pobl ag Anableddau Dysgu

X
HTW Placeholder

Leanne Lewis

X
HTW Placeholder

Lisa Davies

Pennaeth Arfer Clinigol Effeithiol a Gwella Ansawdd, BIP Hywel Dda

X
HTW Placeholder

Llyr-ap-rhisiat

Ynys Môn Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS)

X
HTW Placeholder

Luella Trickett

Cyfarwyddwr, Association of British HealthTech Industries

X
HTW Placeholder

Nick French

CEO, Innovative Trust

X
HTW Placeholder

Dr Nick Lyons

Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

X
HTW Placeholder

Olwen Williams

Ymgynghorydd, Academi MRC

X
HTW Placeholder

Professor Peter Groves

Cardiolegydd Ymyrrol Ymgynghorol, Cadeirydd Technoleg Iechyd Cymru

X
HTW Placeholder

Dr Raj Krishnan

Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

X
HTW Placeholder

Richard Stubbs

Ansawdd a Diogelwch Cleifion, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

X
HTW Placeholder

Robert Bleasdale

X
HTW Placeholder

Ruth Lewis

Uwch Ddarlithydd, Canolfan Gogledd Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol (NWCPCR), Prifysgol Bangor

X
HTW Placeholder

Sam Hall

Prif Swyddog Digidol, Gwasanaeth Digidol, Llywodraeth Leol Cymru

X
HTW Placeholder

Sam Rice

Ymgynghorydd Rhanbarthol, Coleg Brenhinol y Meddygon

X
HTW Placeholder

Sarah Allan

Cyfarwyddwr Adeiladu Capasiti a Safonau, Involve

X
HTW Placeholder

Sarah Bartlett

Rheolwr Canolfan Ymchwil, Arloesi a Gwella Gogledd Cymru

X
HTW Placeholder

Stacey Harris

X
HTW Placeholder

Stephen Monaghan

Ymgynghorydd Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru

X
HTW Placeholder

Subhamay Ghosh

Cyfarwyddwr Meddygol Cyswllt ar gyfer Ansawdd a Diogelwch, Hywel Dda

X
HTW Placeholder

Dr Susan Myles

Cyfarwyddwr, Technoleg Iechyd Cymru

X
HTW Placeholder

Tom James

Pennaeth Arloesi a Thechnoleg, Llywodraeth Cymru

X
HTW Placeholder

Tom Powell

Pennaeth Arloesi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

X
HTW Placeholder

Tracey Cooper

Prif Weithredwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru

X

I ddysgu mwy am bwrpas y grŵp, edrychwch ar Gylch Gorchwyl Grŵp Fforwm Rhanddeiliaid Technoleg Iechyd Cymru.