Cymryd rhan

Cyfarfodydd Cyhoeddus

Mae’r Panel Arfarnu yn cyfarfod hyd at chwe gwaith y flwyddyn, ac mae cyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd. Mae angen cofrestru ymlaen llaw i fynychu’r cyfarfodydd hyn. Oni nodir yn wahanol, mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithiol. Darllenwch ein taflen ffeithiau cyfarfodydd am ragor o wybodaeth.

I gael gwybod mwy ac i gofrestru, cliciwch yma.

Cofrestru fel arbenigwr

Mae mewnbwn gan arbenigwyr yn rhan bwysig o’n proses arfarnu. Os hoffech gofrestru fel arbenigwr a chael rhagor o wybodaeth am sut i  gymryd rhan mewn adolygiad arbenigol.

Cofrestru
Cau

Cofrestru fel arbenigwr

"*" indicates required fields

Beth yw eich diddordeb yn y pwnc hwn
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cyfleoedd am swyddi

Yma yn Technoleg Iechyd Cymru, mae ein gwaith yn cael ei gwblhau gan dîm amlddisgyblaethol o glinigwyr, ymchwilwyr gwasanaethau iechyd, economegwyr iechyd, arbenigwyr gwybodaeth, rheolwyr prosiect a staff sy’n darparu cymorth cyfathrebu a gweinyddol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n tîm, gwiriwch y dudalen hon ar gyfer ein swyddi gwag diweddaraf.

Arolwg adborth

Mae HTW yn croesawu eich adborth, ac rydym yn ei ddefnyddio i ysgogi gwelliannau ac i asesu effaith ein gwaith.

Gallwch ein helpu trwy gwblhau ein Harolwg Adborth.

Arolwg