Skip to content

Newyddion & Digwyddiadau

Gwiriwch yma am ddiweddariadau newyddion rheolaidd, rhybuddion canllaw a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

Gorffennaf 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Floseal i drin epistaxis

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw cenedlaethol newydd ar ddefnyddio matrics gwaedataliol gelatin-thrombin Floseal i drin gwaedlifau trwyn acíwt.
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Floseal i drin epistaxis dyddiad erthygl Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2023/24

Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2023/24. Yn ystod 2023/24, cyhoeddwyd 11 darn newydd o ganllawiau…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2023/24 dyddiad erthygl Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd dyddiad erthygl Gorffennaf 2024
Photograph of Chris Martin

Gorffennaf 2024

Ailbenodi Dr Chris Martin yn Gadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn falch o gyhoeddi bod Dr Chris Martin, DL, wedi’i ailbenodi fel Cadeirydd ers 01…
Darllen mwyspan am Ailbenodi Dr Chris Martin yn Gadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru dyddiad erthygl Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol

Rydym wedi cyhoeddi canllaw newydd sy'n cefnogi defnyddio endosgopi  â chymorth deallusrwydd artiffisial i ganfod canser y stumog a'r perfedd…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol dyddiad erthygl Gorffennaf 2024

Mehefin 2024

HTW a NIHR ( Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd a Gofal) yn ffurfio partneriaeth genedlaethol i gefnogi cynhyrchu tystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd a gofal nad ydynt yn feddyginiaeth

Bydd HTW yn gweithio mewn partneriaeth â'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd a Gofal (NIHR) i helpu i sicrhau yr…
Darllen mwyspan am HTW a NIHR ( Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd a Gofal) yn ffurfio partneriaeth genedlaethol i gefnogi cynhyrchu tystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd a gofal nad ydynt yn feddyginiaeth dyddiad erthygl Mehefin 2024

Mai 2024

Cadeirydd HTW yn derbyn Cymrodoriaeth fawreddog i gydnabod cyfraniadau i feddygaeth a dysgu.

Mae Cadeirydd HTW, yr Athro Peter Groves, wedi derbyn clod mawreddog i gydnabod ei gyfraniad eithriadol i feddygaeth a dysgu…
Darllen mwyspan am Cadeirydd HTW yn derbyn Cymrodoriaeth fawreddog i gydnabod cyfraniadau i feddygaeth a dysgu. dyddiad erthygl Mai 2024
Picture of a nurse scrolling for information on a computer

Ebrill 2024

Lansio cyfeiriadur arloesedd newydd ar gyfer sefydliadau arloesi gwyddorau bywyd yng Nghymru

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi lansio ei Gyfeiriadur Arloesedd i Gymru, gan ganiatáu i ddefnyddwyr chwilio a hidlo’n rhwydd…
Darllen mwyspan am Lansio cyfeiriadur arloesedd newydd ar gyfer sefydliadau arloesi gwyddorau bywyd yng Nghymru dyddiad erthygl Ebrill 2024

Ebrill 2024

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd dyddiad erthygl Ebrill 2024

Mawrth 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Rhaglenni Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd

Mae canllaw wedi cael ei gyhoeddi sy'n cefnogi mabwysiadu rhaglenni dwys i gadw teuluoedd gyda’i gilydd (IFPP) yng Nghymru.
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Rhaglenni Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd dyddiad erthygl Mawrth 2024

Mawrth 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Ymyriadau Drwy Adborth Fideo

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio ymyriadau drwy adborth fideo (VFI) i gefnogi plant a’u teuluoedd…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar Ymyriadau Drwy Adborth Fideo dyddiad erthygl Mawrth 2024
Person typing on laptop

Mawrth 2024

Cyfle i ymuno â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel Cyfarwyddwr Anweithredol (Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol)

Hoffem rannu cyfle cyffrous sy'n cael ei hysbysebu gan ein partneriaid yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (LSHW).  Maen nhw’n recriwtio…
Darllen mwyspan am Cyfle i ymuno â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel Cyfarwyddwr Anweithredol (Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol) dyddiad erthygl Mawrth 2024

Mawrth 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar liposugno ar gyfer lymffoedema cronig

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw newydd ar ddefnyddio liposugno i drin lymffoedema cronig. Mae lymffoedema yn gyflwr lle…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar liposugno ar gyfer lymffoedema cronig dyddiad erthygl Mawrth 2024

Chwefror 2024

Cyllid ar gyfer technoleg chwyldroadol a allai ddinistrio canserau a rhagweld clefydau

• Buddsoddi miliynau mewn wyth cwmni arloesol sy’n gyfrifol am dechnoleg feddygol newydd sy’n achub bywydau • Gallai dyfeisiau arloesol…
Darllen mwyspan am Cyllid ar gyfer technoleg chwyldroadol a allai ddinistrio canserau a rhagweld clefydau dyddiad erthygl Chwefror 2024

Ionawr 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar offer rheoli clwyfau digidol

Mae canllaw newydd wedi cael ei gyhoeddi gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) ar ddefnyddio systemau rheoli clwyfau digidol.
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar offer rheoli clwyfau digidol dyddiad erthygl Ionawr 2024

Ionawr 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar CXB (Contact X-ray Brachytherapy)

Mae canllaw newydd wedi cael ei gyhoeddi, sy’n argymell math o radiotherapi i drin pobl sydd â chanser y rectwm…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar CXB (Contact X-ray Brachytherapy) dyddiad erthygl Ionawr 2024

Ionawr 2024

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd dyddiad erthygl Ionawr 2024

Ionawr 2024

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot.

Mae Technoleg Iechyd wedi cyhoeddi canllaw ar lawdriniaeth thorasig gyda chymorth robot (RATS). Gellir defnyddio RATS i gael gwared ar…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot. dyddiad erthygl Ionawr 2024

Rhagfyr 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar adnoddau asesu sy’n canolbwyntio ar atebion (DIALOG+)

Mae canllaw newydd wedi cael ei gyhoeddi sy'n cefnogi mabwysiadu adnodd asesu ar gyfer pobl sydd ynderbyn triniaeth ar gyfer…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar adnoddau asesu sy’n canolbwyntio ar atebion (DIALOG+) dyddiad erthygl Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy'n argymell mabwysiadu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol (PAPS) yn rheolaidd i fonitro triniaeth…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen dyddiad erthygl Rhagfyr 2023
Image showing Health technology Wales logo and the title of the multi-grip guidance published

Rhagfyr 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar prostheteg aml-afael ar gyfer y breichiau

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw newydd ar ddefnyddio dyfeisiau prostheteg myodrydanol aml-afael yn y breichiau ar gyfer pobl…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar prostheteg aml-afael ar gyfer y breichiau dyddiad erthygl Rhagfyr 2023

Hydref 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd dyddiad erthygl Hydref 2023

Hydref 2023

Rhwydwaith ymyrraeth gofal cymdeithasol rhyngwladol yn gwahodd cyfarwyddwr HTW i ymuno â’i fwrdd

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr Technoleg Iechyd Cymru, wedi cael ei phenodi i fwrdd cyfarwyddwyr INSIA…
Darllen mwyspan am Rhwydwaith ymyrraeth gofal cymdeithasol rhyngwladol yn gwahodd cyfarwyddwr HTW i ymuno â’i fwrdd dyddiad erthygl Hydref 2023

Hydref 2023

Adroddiad newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn tynnu sylw at sut mae arloesi yn sbarduno trawsnewid ar draws iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi cyhoeddi ei Adroddiad Effaith diweddaraf. Mae’n tynnu sylw at gryfder tirwedd arloesi Cymru a…
Darllen mwyspan am Adroddiad newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn tynnu sylw at sut mae arloesi yn sbarduno trawsnewid ar draws iechyd a gofal cymdeithasol dyddiad erthygl Hydref 2023

Medi 2023

Cyhoeddi canllaw yn argymell defnyddio lensys cyffwrdd i drin plant â golwg byr yng Nghymru

Mae canllaw newydd a gyhoeddwyd gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn cefnogi mabwysiadu math o lens cyffwrdd fel mater o…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi canllaw yn argymell defnyddio lensys cyffwrdd i drin plant â golwg byr yng Nghymru dyddiad erthygl Medi 2023

Medi 2023

Arweinwyr blaenllaw ym maes gofal iechyd a thechnoleg yn ymuno â Bwrdd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rydym wedi penodi tri arweinydd nodedig o bob rhan o’r maes gofal iechyd a thechnoleg i ymuno â’n Bwrdd. Mae…
Darllen mwyspan am Arweinwyr blaenllaw ym maes gofal iechyd a thechnoleg yn ymuno â Bwrdd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru dyddiad erthygl Medi 2023

Medi 2023

Bydd cleifion yn cael mynediad cyflymach at dechnolegau meddygol arloesol trwy lwybr newydd

Lansiwyd y cynllun peilot Llwybr Mynediad at Ddyfeisiau Arloesol (IDAP) heddiw gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW), yr Adran Iechyd a…
Darllen mwyspan am Bydd cleifion yn cael mynediad cyflymach at dechnolegau meddygol arloesol trwy lwybr newydd dyddiad erthygl Medi 2023

Medi 2023

Lansio apêl am dechnolegau i gefnogi adferiad COVID-19 GIG Cymru

Mae apêl am syniadau am dechnolegau a allai gefnogi proses adfer COVID-19 GIG Cymru wedi cael ei lansio gan Technoleg…
Darllen mwyspan am Lansio apêl am dechnolegau i gefnogi adferiad COVID-19 GIG Cymru dyddiad erthygl Medi 2023
Image of a globe showing a world map

Medi 2023

Cydweithredu rhyngwladol mewn perthynas ag Asesu Technoleg Iechyd yn ehangu

Bydd cydweithredu rhyngwladol rhwng NICE a phum corff asesu technoleg iechyd o bob rhan o'r DU, Awstralia a Chanada yn…
Darllen mwyspan am Cydweithredu rhyngwladol mewn perthynas ag Asesu Technoleg Iechyd yn ehangu dyddiad erthygl Medi 2023

Awst 2023

Adroddiad Archwilio Mabwysiadu Diweddaraf yn datgelu effaith canllawiau HTW

Mae ymwybyddiaeth o ganllawiau HTW yn uchel, ac mae'n cael effaith ar draws Cymru yn ôl Adroddiad Archwilio Mabwysiadu diweddaraf…
Darllen mwyspan am Adroddiad Archwilio Mabwysiadu Diweddaraf yn datgelu effaith canllawiau HTW dyddiad erthygl Awst 2023

Gorffennaf 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd dyddiad erthygl Gorffennaf 2023

Gorffennaf 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar ddiffibrilwyr cardioverter gwisgadwy ar gyfer pobl sydd mewn perygl o farwolaeth cardiaidd sydyn

Gall pobl yng Nghymru sydd mewn perygl o’u calon yn stopio’n sydyn, gael eu gosod â diffibrilwyr y gellir eu…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar ddiffibrilwyr cardioverter gwisgadwy ar gyfer pobl sydd mewn perygl o farwolaeth cardiaidd sydyn dyddiad erthygl Gorffennaf 2023

Mehefin 2023

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2022/23

Rydym yn falch o gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol 2022/23, sy'n tynnu sylw at ein cyflawniadau diweddaraf o ran gwella iechyd…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2022/23 dyddiad erthygl Mehefin 2023

Ebrill 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd dyddiad erthygl Ebrill 2023

Mawrth 2023

Gwyliwch ein fideo astudiaeth achos

Rydym yn falch o gyhoeddi ein fideo astudio achos diweddaraf, sy’n disgrifio ein harfarniad o’r ddyfais monitro glwcos FreeStyle Libre,…
Darllen mwyspan am Gwyliwch ein fideo astudiaeth achos dyddiad erthygl Mawrth 2023

Mawrth 2023

Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023 – Galwad Pwnc Agored

r Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni, mae Technoleg Iechyd Cymru wedi lansio galwad pwnc agored i ddod o hyd i…
Darllen mwyspan am Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023 – Galwad Pwnc Agored dyddiad erthygl Mawrth 2023

Mawrth 2023

Cefnogi datblygu Canllaw Technoleg Iechyd Cymru ar y Broses Arfarnu

Rydym wedi cynhyrchu Canllaw drafft ar y Broses Arfarnu, sy’n ceisio esbonio ein proses o arfarnu technoleg iechyd yn glir i…
Darllen mwyspan am Cefnogi datblygu Canllaw Technoleg Iechyd Cymru ar y Broses Arfarnu dyddiad erthygl Mawrth 2023

Mawrth 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar ffotobiofodyliad

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar ffotobiofodyliad ar gyfer atal a thrin mwcositis geneuol a dermatitis sy’n gysylltiedig…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar ffotobiofodyliad dyddiad erthygl Mawrth 2023

Chwefror 2023

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos sut mae Cymru’n sbarduno gweledigaeth y DU ar gyfer gwyddorau bywyd

Tynnwyd sylw at bwysigrwydd Cymru i sector gwyddorau bywyd y DU mewn dwy set o ffigurau diweddar sy’n dangos perfformiad…
Darllen mwyspan am Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos sut mae Cymru’n sbarduno gweledigaeth y DU ar gyfer gwyddorau bywyd dyddiad erthygl Chwefror 2023
An animation that shows six people from different backgrounds

Chwefror 2023

Partneriaeth rhwng HTW a Bevan Commission wedi’i hadnewyddu

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a Chomisiwn Bevan wedi adnewyddu eu partneriaeth, gan addo gweithio mewn partneriaeth i wella iechyd…
Darllen mwyspan am Partneriaeth rhwng HTW a Bevan Commission wedi’i hadnewyddu dyddiad erthygl Chwefror 2023
An illustrative graphic with people around a screen with map

Chwefror 2023

Penodi HTW fel Partner Cydweithredol y Ganolfan Dystiolaeth i gynnal ymchwil hanfodol i heriau iechyd a gofal cymdeithasol

Bydd HTW yn un o Bartneriaid Cydweithio Canolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru newydd, sydd yn cael ei hariannu…
Darllen mwyspan am Penodi HTW fel Partner Cydweithredol y Ganolfan Dystiolaeth i gynnal ymchwil hanfodol i heriau iechyd a gofal cymdeithasol dyddiad erthygl Chwefror 2023

Chwefror 2023

Penodi Dirprwy Gadeirydd newydd ar gyfer Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi penodiad Dirprwy Gadeirydd Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru. Mae Dr Andrew Champion, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwerthuso Tystiolaeth…
Darllen mwyspan am Penodi Dirprwy Gadeirydd newydd ar gyfer Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru dyddiad erthygl Chwefror 2023

Chwefror 2023

Lansio ymgyrch i ddod o hyd i dechnolegau iechyd a gofal i helpu i wella bywydau pobl sy’n byw gyda chanser

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi lansio galwad pwnc agored i ddod o hyd i dechnolegau iechyd a gofal anfeddygol a…
Darllen mwyspan am Lansio ymgyrch i ddod o hyd i dechnolegau iechyd a gofal i helpu i wella bywydau pobl sy’n byw gyda chanser dyddiad erthygl Chwefror 2023
An illustrated graphic of parents, a child with a health technology, a light bulb and a map of Wales

Chwefror 2023

Hwb Gwyddorau Bywyd yn lansio arolwg rhanddeiliaid

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd wedi lansio ei arolwg rhanddeiliaid yn 2023, lle bydd yn annog adborth gan gydweithwyr yn y…
Darllen mwyspan am Hwb Gwyddorau Bywyd yn lansio arolwg rhanddeiliaid dyddiad erthygl Chwefror 2023

Ionawr 2023

Adolygiad pum mlynedd ar gynnydd yn tynnu sylw at y rhagolygon ar gyfer datblygu yn y dyfodol

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn falch o gyhoeddi ei fod wedi cyhoeddi ei adroddiad adolygu pum mlynedd sy’n tynnu sylw at ei…
Darllen mwyspan am Adolygiad pum mlynedd ar gynnydd yn tynnu sylw at y rhagolygon ar gyfer datblygu yn y dyfodol dyddiad erthygl Ionawr 2023

Ionawr 2023

Cannllawiau a gyhoeddwyd ar therapi tynnu sylw rhithwironedd

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio ymyriadau realiti rhithwir ar gyfer rheoli poen yn ystod triniaethau meddygol.…
Darllen mwyspan am Cannllawiau a gyhoeddwyd ar therapi tynnu sylw rhithwironedd dyddiad erthygl Ionawr 2023

Ionawr 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd dyddiad erthygl Ionawr 2023
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Ionawr 2023

HTW a NICE yn addo parhau phartneriaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru a’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn falch o gyhoeddi eu bod…
Darllen mwyspan am HTW a NICE yn addo parhau phartneriaeth dyddiad erthygl Ionawr 2023
An illustrative graphic with people around a screen with map

Rhagfyr 2022

HTW yn adnewyddu Memorandwn Cyd-dealltwriaeth gyda Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Mae HTW wedi adnewyddu Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. Mae’r ddau sefydliad wedi gweithio’n llwyddiannus mewn partneriaeth…
Darllen mwyspan am HTW yn adnewyddu Memorandwn Cyd-dealltwriaeth gyda Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru dyddiad erthygl Rhagfyr 2022

Rhagfyr 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir oedd yn cynnwys siaradwyr o bob…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed dyddiad erthygl Rhagfyr 2022

Rhagfyr 2022

Cyhoeddi canllawiau ar driniaeth ar gyfer wlserau traed diabetig

Mae triniaeth ar gyfer pobl sydd ag wlserau traed oherwydd diabetes wedi cael ei argymell i’w defnyddio’n rheolaidd yng Nghymru…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi canllawiau ar driniaeth ar gyfer wlserau traed diabetig dyddiad erthygl Rhagfyr 2022

Tachwedd 2022

Adroddiad newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn tynnu sylw at effaith cefnogi partneriaid yn GIG Cymru, mewn gofal cymdeithasol ac yn y diwydiant

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol, sy’n tynnu sylw at sut mae’n cyflymu’r gwaith o ddatblygu a…
Darllen mwyspan am Adroddiad newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn tynnu sylw at effaith cefnogi partneriaid yn GIG Cymru, mewn gofal cymdeithasol ac yn y diwydiant dyddiad erthygl Tachwedd 2022

Hydref 2022

Mae HTW ac AWTTC yn adnewyddu memorandwm cyd-ddealltwriaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru a Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTCC) wedi adnewyddu eu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, gan addo parhau…
Darllen mwyspan am Mae HTW ac AWTTC yn adnewyddu memorandwm cyd-ddealltwriaeth dyddiad erthygl Hydref 2022
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Hydref 2022

Cyrff cenedlaethol i barhau i adeiladu ar lwyddiant cynghrair strategol Celtic Connections

Mae cynghrair strategol rhwng Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a'i chymheiriaid cenedlaethol yn yr Alban ac Iwerddon yn mynd i gael…
Darllen mwyspan am Cyrff cenedlaethol i barhau i adeiladu ar lwyddiant cynghrair strategol Celtic Connections dyddiad erthygl Hydref 2022

Hydref 2022

Cyhoeddi canllaw ar gau atodyn atrïaidd chwith y galon i drin oedolion sydd â ffibriliad atrïaidd

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar fath o lawdriniaeth ar y galon y gellir ei ddefnyddio i atal…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi canllaw ar gau atodyn atrïaidd chwith y galon i drin oedolion sydd â ffibriliad atrïaidd dyddiad erthygl Hydref 2022

Hydref 2022

Cyhoeddi bwletin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bwletin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd dyddiad erthygl Hydref 2022

Hydref 2022

Mae HTW wedi cyhoeddi ei Adroddiad Peilot Archwiliad Mabwysiadu cyntaf

Mae effaith y canllawiau cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cael ei ddatgelu yn ei adroddiad archwilio…
Darllen mwyspan am Mae HTW wedi cyhoeddi ei Adroddiad Peilot Archwiliad Mabwysiadu cyntaf dyddiad erthygl Hydref 2022

Medi 2022

HTW i ddathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir arbennig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn cynnal digwyddiad rhithwir i ddathlu ein pen-blwydd yn bump oed ar 8 Rhagfyr.
Darllen mwyspan am HTW i ddathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir arbennig dyddiad erthygl Medi 2022
An animation that shows six people from different backgrounds

Medi 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff asesu technoleg iechyd rhyngwladol i hybu cydweithio ar heriau a rennir

Bydd chwe chorff asesu technoleg iechyd (HTA) o dri chyfandir yn dod at ei gilydd i gydweithio ar amrywiaeth o…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff asesu technoleg iechyd rhyngwladol i hybu cydweithio ar heriau a rennir dyddiad erthygl Medi 2022
An illustrative graphic with people around a screen with map

Medi 2022

Mae Technoleg Iechyd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn addo adnewyddu eu cydweithrediad

Yn dilyn cydweithrediad dwy flynedd, mae’r sefydliadau wedi adnewyddu eu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth. Fel rhan o’r cytundeb diweddaraf, bydd HTW a…
Darllen mwyspan am Mae Technoleg Iechyd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn addo adnewyddu eu cydweithrediad dyddiad erthygl Medi 2022

Gorffennaf 2022

Canllawiau wedi’u cyhoeddi – Biopsi laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar fiopsi laryngaidd ar gyfer pobl yr amheuir bod ganddynt ganser y pen…
Darllen mwyspan am Canllawiau wedi’u cyhoeddi – Biopsi laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol dyddiad erthygl Gorffennaf 2022

Gorffennaf 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ dyddiad erthygl Gorffennaf 2022

Gorffennaf 2022

Lansio apêl am atebion digidol i ddatrys heriau iechyd a gofal yng Nghymru

Rydym wedi dechrau chwilio am atebion digidol i’r heriau mwyaf sy’n wynebu sectorau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru heddiw. Mae…
Darllen mwyspan am Lansio apêl am atebion digidol i ddatrys heriau iechyd a gofal yng Nghymru dyddiad erthygl Gorffennaf 2022

Mehefin 2022

HTW wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell mabwysiadu radiotherapi abladol stereotactig (SABR)

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell mabwysiadu radiotherapi abladol stereotactig (SABR) fel mater o drefn, i drin…
Darllen mwyspan am HTW wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell mabwysiadu radiotherapi abladol stereotactig (SABR) dyddiad erthygl Mehefin 2022
An illustrative graphic with people around a screen with map

Mai 2022

Darllenwch ein hadroddiad Effaith 2021

Mae HTW wedi cyhoeddi ei Adroddiad Effaith diweddaraf, sy’n crynhoi ei gyflawniadau fel sefydliad asesu technoleg iechyd cenedlaethol yn 2021.
Darllen mwyspan am Darllenwch ein hadroddiad Effaith 2021 dyddiad erthygl Mai 2022

Mai 2022

HTW Canllawiau – laryngosgopi fideo (VL)

Nid yw defnyddio laryngosgopi fideo (VL) yn rheolaidd ar gyfer pobl sydd angen cael tiwb anadlu cyn iddynt gyrraedd yr…
Darllen mwyspan am HTW Canllawiau – laryngosgopi fideo (VL) dyddiad erthygl Mai 2022

Mai 2022

Mae HTW yn cyhoeddi canllawiau ar EMBS

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell y dylai byrddau iechyd ledled Cymru fabwysiadu systemau rheoli gwaed electronig…
Darllen mwyspan am Mae HTW yn cyhoeddi canllawiau ar EMBS dyddiad erthygl Mai 2022

Mai 2022

Rydym yn hysbysebu am swyddi!

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddau Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd i ymuno â'n tîm yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW), sy’n…
Darllen mwyspan am Rydym yn hysbysebu am swyddi! dyddiad erthygl Mai 2022

Mai 2022

Radiotherapi sydd yn gallu haneru’r amser y mae cleifion â chanser y prostad yn ei dreulio yn cael triniaeth yn cael ei argymell i’w ddefnyddio yng Nghymru

Mae math o radiotherapi a allai haneru’r amser y mae cleifion canser y prostad yn ei dreulio yn cael triniaeth…
Darllen mwyspan am Radiotherapi sydd yn gallu haneru’r amser y mae cleifion â chanser y prostad yn ei dreulio yn cael triniaeth yn cael ei argymell i’w ddefnyddio yng Nghymru dyddiad erthygl Mai 2022

Ebrill 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ dyddiad erthygl Ebrill 2022

Ebrill 2022

Recordiad o’r digwyddiad Datrysiadau Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru nawr ar gael

Mae recordiad o'r digwyddiad Datrysiadau Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru bellach ar gael i'w weld drwy…
Darllen mwyspan am Recordiad o’r digwyddiad Datrysiadau Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru nawr ar gael dyddiad erthygl Ebrill 2022

Ebrill 2022

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2021 Technoleg Iechyd Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2021, sy’n disgrifio’r gwaith rydym wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2021 Technoleg Iechyd Cymru dyddiad erthygl Ebrill 2022
An illustrative graphic with people around a screen with map

Chwefror 2022

Pecyn cymorth micro-gostio i fynd i’r afael â’r heriau o gyflwyno therapïau celloedd a genynnau i gleifion y GIG

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi helpu i fynd i’r afael â’r her o gyflwyno therapïau celloedd a genynnau cost uchel…
Darllen mwyspan am Pecyn cymorth micro-gostio i fynd i’r afael â’r heriau o gyflwyno therapïau celloedd a genynnau i gleifion y GIG dyddiad erthygl Chwefror 2022

Chwefror 2022

Digwyddiad i’w archwilio datrysiadau digidol argyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Rydym yn ymuno â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Ecosystem Iechyd Digidol Cymru, ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru, i gynnal…
Darllen mwyspan am Digwyddiad i’w archwilio datrysiadau digidol argyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru dyddiad erthygl Chwefror 2022

Chwefror 2022

Y canllaw a gyhoeddwyd: Ysgogiad magnetig trawsgreuanol i drin pobl ag iselder mawr sy’n gwrthsefyll triniaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio symbyliad magnetig trawsgreuanol ailadroddus (rTMS) i drin iselder mawr sy’n gallu…
Darllen mwyspan am Y canllaw a gyhoeddwyd: Ysgogiad magnetig trawsgreuanol i drin pobl ag iselder mawr sy’n gwrthsefyll triniaeth dyddiad erthygl Chwefror 2022
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Ionawr 2022

HTW yn cwblhau astudiaeth ar y risg o drosglwyddo Covid-19 gan bobl wedi’u brechu

Mae adolygiad cyflym gan ymchwilwyr HTW sy’n archwilio’r risg o drosglwyddo Covid-19 o bobl wedi’u brechu yn erbyn y feirws…
Darllen mwyspan am HTW yn cwblhau astudiaeth ar y risg o drosglwyddo Covid-19 gan bobl wedi’u brechu dyddiad erthygl Ionawr 2022

Ionawr 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio chwiliad am syniadau a allai drawsnewid gofal cymdeithasol

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi dechrau chwiliad am dechnoleg sydd â’r potensial i drawsnewid sector gofal cymdeithasol Cymru. Mae…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn lansio chwiliad am syniadau a allai drawsnewid gofal cymdeithasol dyddiad erthygl Ionawr 2022

Ionawr 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ dyddiad erthygl Ionawr 2022
An illustrated graphic of parents, a child with a health technology, a light bulb and a map of Wales

Ionawr 2022

Mae Technoleg Iechyd Cymru cynllun gweithredu ar ofal cymdeithasol

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Gweithredu, sy’n nodi sut i addasu ei brosesau ar gyfer y sector gofal cymdeithasol.
Darllen mwyspan am Mae Technoleg Iechyd Cymru cynllun gweithredu ar ofal cymdeithasol dyddiad erthygl Ionawr 2022
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Rhagfyr 2021

DYFAIS SY’N NEWID BYWYD I BOBL Â DIABETES YN CAEL GOLAU GWYRDD GAN ARBENIGWYR TECHNOLEG IECHYD CYMRU

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi argymell bod dyfais sy’n newid bywydau pobl â diabetes yn cael ei defnyddio fel mater…
Darllen mwyspan am DYFAIS SY’N NEWID BYWYD I BOBL Â DIABETES YN CAEL GOLAU GWYRDD GAN ARBENIGWYR TECHNOLEG IECHYD CYMRU dyddiad erthygl Rhagfyr 2021

Tachwedd 2021

Rhaglen gymorth i ofalwyr pobl â dementia yn cael ei hargymell i’w defnyddio yng Nghymru

Mae rhaglen cymorth seicolegol sydd â’r nod o leihau iselder ymhlith gofalwyr cleifion dementia wedi cael ei hargymell i gael…
Darllen mwyspan am Rhaglen gymorth i ofalwyr pobl â dementia yn cael ei hargymell i’w defnyddio yng Nghymru dyddiad erthygl Tachwedd 2021

Tachwedd 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys

Heddiw, mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion…
Darllen mwyspan am Y canllaw a gyhoeddwyd: Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys dyddiad erthygl Tachwedd 2021
A woman is climbing a ladder and using a VR headset to see an assortment of icons

Tachwedd 2021

8 mater allweddol y mae Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru wedi’u hadolygu hyd yma

Fis Mawrth 2021, gosodwyd tasg i Ganolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru (WCEC) adolygu cyfoeth y dystiolaeth ymchwil COVID-19 sydd ar gael i wneud…
Darllen mwyspan am 8 mater allweddol y mae Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru wedi’u hadolygu hyd yma dyddiad erthygl Tachwedd 2021

Tachwedd 2021

Penodi arbenigwr gofal cymdeithasol fel Cadeirydd y Fforwm Rhanddeiliaid

Mae arbenigwr ym maes gofal cymdeithasol wedi cael ei benodi gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) fel Cadeirydd ei Fforwm Rhanddeiliaid…
Darllen mwyspan am Penodi arbenigwr gofal cymdeithasol fel Cadeirydd y Fforwm Rhanddeiliaid dyddiad erthygl Tachwedd 2021
An illustrative graphic with people around a screen with map

Hydref 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn cydweithio gyda sefydliadau rhyngwladol i ysgrifennu datganiad sefyllfa ynghylch cynnwys cleifion

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi ymuno ag asiantaethau asesu technoleg iechyd ar draws y byd i ysgrifennu datganiad sefyllfa…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn cydweithio gyda sefydliadau rhyngwladol i ysgrifennu datganiad sefyllfa ynghylch cynnwys cleifion dyddiad erthygl Hydref 2021
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Hydref 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn ennill gwobr fyd-eang

Mae gwobr fyd-eang, fawreddog wedi cael ei dyfarnu i Technoleg Iechyd Cymru (HTW) am ei dull o werthuso effaith ymchwil…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn ennill gwobr fyd-eang dyddiad erthygl Hydref 2021

Hydref 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ dyddiad erthygl Hydref 2021
A graphic with icons that represent HTW's identification, appraisal and adoption functions.

Medi 2021

Cadeirydd HTW, yr Athro Peter Groves: Estyn ei ddeiliadaeth

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod deiliadaeth ein Cadeirydd, yr Athro Peter Groves, wedi cael ei hymestyn gan y Gweinidog dros…
Darllen mwyspan am Cadeirydd HTW, yr Athro Peter Groves: Estyn ei ddeiliadaeth dyddiad erthygl Medi 2021
Health Technology Wales are hiring.

Gorffennaf 2021

Swydd Wag: Uwch Reolwr Rhaglen

Rydym yn chwilio am Uwch Reolwr Rhaglen creadigol a brwdfrydig i ymuno â'n tîm amlddisgyblaethol, i wneud yn siŵr bod…
Darllen mwyspan am Swydd Wag: Uwch Reolwr Rhaglen dyddiad erthygl Gorffennaf 2021
HTW Annual Report graphic

Gorffennaf 2021

Cyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-25

Mae'n bleser gennym gyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-25, sydd wedi cael ei ddatblygu mewn ymgynghoriad â'n rhanddeiliaid allweddol, ac sydd…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-25 dyddiad erthygl Gorffennaf 2021
Health Technology Wales are hiring.

Gorffennaf 2021

Swydd Wag: Economegydd Iechyd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Economegydd Iechyd brwdfrydig ymuno â'n tîm cynyddol yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wrth i…
Darllen mwyspan am Swydd Wag: Economegydd Iechyd dyddiad erthygl Gorffennaf 2021

Gorffennaf 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis.
Darllen mwyspan am Y canllaw a gyhoeddwyd: Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis dyddiad erthygl Gorffennaf 2021

Gorffennaf 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ dyddiad erthygl Gorffennaf 2021

Mai 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl.
Darllen mwyspan am Y canllaw a gyhoeddwyd: Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl dyddiad erthygl Mai 2021

Mai 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Croesgysylltu ar y gornbilen (CXL)

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost Croesgysylltu ar y gornbilen i drin oedolion a phlant sydd â’r cyflwr…
Darllen mwyspan am Y canllaw a gyhoeddwyd: Croesgysylltu ar y gornbilen (CXL) dyddiad erthygl Mai 2021
Ebrill 2021 Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Ebrill 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwyspan am Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ dyddiad erthygl Ebrill 2021
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Ebrill 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am awgrymiadau ar gyfer technolegau arloesol sy’n trawsnewid gofal

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am syniadau gan bobl ar draws maes iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn gwella…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am awgrymiadau ar gyfer technolegau arloesol sy’n trawsnewid gofal dyddiad erthygl Ebrill 2021
A graphic for HTW's COVID-19 work

Mawrth 2021

Technoleg Iechyd Cymru i weithio mewn partneriaeth gyda Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru

Mae'n golygu y bydd y corff Asesu Technoleg Iechyd (HTA) cenedlaethol yn darparu arbenigedd ym maes ymchwil, a mewnbwn i'r…
Darllen mwyspan am Technoleg Iechyd Cymru i weithio mewn partneriaeth gyda Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru dyddiad erthygl Mawrth 2021
HTW Annual Report graphic

Mawrth 2021

Cynllun Strategol HTW – Ymgynghoriad rhanddeiliaid

Rydym yn edrych am farn rhanddeiliaid allanol ar gynnwys a chyfeiriad ein strategaeth. Rydym yn eich gwahodd i roi eich…
Darllen mwyspan am Cynllun Strategol HTW – Ymgynghoriad rhanddeiliaid dyddiad erthygl Mawrth 2021
An illustrated graphic of parents, a child with a health technology, a light bulb and a map of Wales

Chwefror 2021

Gweminar: Technolegau a phynciau

Yn rhan dau, mae grwpiau a sefydliadau cleifion yn cael eu gwahodd i archwilio'r syniad o dechnoleg iechyd, a sut…
Darllen mwyspan am Gweminar: Technolegau a phynciau dyddiad erthygl Chwefror 2021

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru.Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.