Newyddion

01 Rhagfyr, 2020

< BACK

Chwarterol HTW: Rhagfyr 2020

An animation that shows six people from different backgrounds

Yn trydydd HTW Chwarterol, ein e-gylchlythyr newydd sy’n rhoi diweddariadau rheolaidd am ein gweithgareddau, ar gael nawr.

Fel y bydd yr e-gylchlythyr hwn yn dangos, mae wedi bod yn chwarter prysur arall. Rydym wedi cyhoeddi dau Ganllaw newydd fel rhan o’n rôl i ymchwilio a gwerthuso’r dystiolaeth orau sydd ar gael, i benderfynu ar effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd technolegau iechyd.

Rydym wedi lansio Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW hefyd, sef ymgynghoriaeth i gefnogi datblygwyr technolegau iechyd yng Nghymru, ac rydym wedi parhau i gefnogi ein partneriaid yn yr ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Cliciwch yma – Darllen.

Cliciwch yma – Tanysgrifio.