Newyddion

17 Ionawr, 2024

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.

 

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Hydref – Rhagfyr 2023.

 

Cliciwch yma i’w ddarllen a’l lawrlwytho.

 

Cafodd ei gynhyrchu mewn cydweithrediad â Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban (SHTG), asiantaeth HTA genedlaethol yr Alban a’r Awdurdod Gwybodaeth ac Ansawdd Iechyd (HIQA) fel rhan o’n cynghrair strategol.

Mae’r bwletin ar gael fesul chwarter.