Newyddion

13 Hydref, 2022

Cyhoeddi bwletin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Gorffennaf – Medi 2022.

Cliciwch yma i’w ddarllen a’l lawrlwytho.

Fe’i cynhyrchwyd mewn cydweithrediad â Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban (SHTG), yr asiantaeth HTA genedlaethol ar gyfer yr Alban, fel rhan o’n cynghrair strategol.

Mae’r bwletin ar gael bob chwarter.