Digwyddiad

22 Medi, 2022

< BACK

HTW i ddathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir arbennig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn cynnal digwyddiad rhithwir i ddathlu ein pen-blwydd yn bump oed ar 8 Rhagfyr.

Mae Technoleg Iechyd Cymru, a gafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru yn 2017, yn asesu technolegau iechyd a gofal nad ydynt yn feddyginiaethau, ac yn cynhyrchu canllawiau cenedlaethol ar eu defnydd yng Nghymru.

Yn ystod y digwyddiad rhithwir, byddwn yn edrych yn ôl ar ein cyflawniadau hyd yma, ac yn edrych ymlaen at y dyfodol.

Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn sesiynau rhyngweithiol, ac i gyfarfod ar sail un-i-un gydag ymchwilydd i siarad drwy’r broses o gyflwyno pwnc i’w arfarnu.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

I gael gwybod mwy ac i gofrestru i fynychu, ewch i dudalen Eventbrite yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/health-technology-wales-5th-anniversary-event-tickets-406892575647