Digwyddiad

22 Medi, 2020

< BACK

Hyfforddiant Technoleg Iechyd Cymru yn dychwelyd mewn fformat rhithwir

A graphic for an event

Mae’n bleser gan Technoleg Iechyd Cymru gyhoeddi bod ei sesiynau hyfforddi wedi dychwelyd mewn cydweithrediad â Chanolfan Gwyddorau Bywyd Cymru.

Bydd Economeg Iechyd (EI) 101 ac Asesiad Technoleg Iechyd (ATI) 101 yn cael eu cyflwyno fel gweminarau fel rhan o’r Wythnos Gwerth Mewn Iechyd sydd i ddod.

Bydd y gweminarau 90 munud am ddim yn cyflwyno’r cysyniadau a’r dulliau allweddol mewn ATI ac EI, i feithrin dealltwriaeth a chapasiti ar draws y sectorau iechyd, gofal a diwydiant.

Dywedodd Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr HTW: “Rydym yn gyffrous iawn i addasu i’r hinsawdd rithwir ac i ddarparu’r hyfforddiant pwysig hwn. Gall ystod eang o randdeiliaid ar draws meysydd iechyd a gofal cymdeithasol elwa drwy ddeall cysyniadau a dulliau allweddol mewn ATI ac EI, sydd yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn i ddefnyddwyr gwasanaethau a darparwyr yng Nghymru. Boed yn ymarferydd profiadol neu os oes gennych ddiddordeb mewn iechyd a gofal cymdeithasol, bydd y themâu rydym yn eu harchwilio yn amserol, ac yn rhoi sgiliau trosglwyddadwy i chi i fynd yn ôl i’ch rôl.”

Bydd EI 101 yn cael ei gynnal am 3pm ddydd Llun 12 Hydref 2020. Bydd yn cyflwyno’r dulliau gwerthuso economaidd sydd yn cael eu defnyddio i ddeall cost-effeithiolrwydd technolegau iechyd a gofal, a sut maen nhw’n effeithio ar adnoddau. Cliciwch yma i gofrestru.

Bydd ATI 101 yn cael ei gynnal am 3pm ddydd Mercher 14 Hydref 2020. Bydd yn cyflwyno’r dulliau allweddol sydd yn cael eu defnyddio i arfarnu technolegau iechyd a gofal, er mwyn deall eu gwerth posibl i ddefnyddwyr gwasanaethau, darparwyr a phartneriaid technoleg. Cliciwch yma i gofrestru.

Bydd enghreifftiau go iawn o werthusiadau HTW yn cael eu defnyddio yn yr hyfforddiant, a gafodd eu cyflwyno i dros 200 o bobl yn 2019. Bydd yn cynyddu ymwybyddiaeth hefyd, o brosesau gwneud penderfyniadau mewn perthynas â pholisi a chomisiynu clinigol.