Achludiad glud cyanoacrylad

Topic Status Complete

Achludiad glud cyanoacrylad ar gyfer gwythiennau chwyddedig.

Crynodeb

 

Cyhoeddodd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) ganllawiau gweithdrefnau ymyriadol ar achludiad glud cyanoacrylad ar gyfer gwythiennau chwyddedig. (IPG670).

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn chwilio am dystiolaeth ar achludiad glud cyanoacrylad ar gyfer gwythiennau chwyddedig, er mwyn casglu gwybodaeth ynghylch p’un a yw’r pwnc hwn yn addas ar gyfer asesiad HTW llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER435 01.2023

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.