Achludiad glud cyanoacrylad

Statws Testun Cyflawn

Achludiad glud cyanoacrylad ar gyfer gwythiennau chwyddedig.

Crynodeb

 

Cyhoeddodd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) ganllawiau gweithdrefnau ymyriadol ar achludiad glud cyanoacrylad ar gyfer gwythiennau chwyddedig. (IPG670).

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn chwilio am dystiolaeth ar achludiad glud cyanoacrylad ar gyfer gwythiennau chwyddedig, er mwyn casglu gwybodaeth ynghylch p’un a yw’r pwnc hwn yn addas ar gyfer asesiad HTW llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER435 01.2023

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.