Astudiaeth Achos

22 Mehefin, 2020

< BACK

GWYLIWCH: Sut mae Technoleg Iechyd Cymru yn gwneud gwahaniaeth? Rhanddeiliaid yn dweud eu dweud

A collage of HTW stakeholders

Rydym wedi bod yn siarad gyda phump o’n rhanddeiliaid i weld beth oedd eu barn am Technoleg Iechyd Cymru ac am ein gwaith i geisio gwella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Ewch i’n sianel YouTube i wylio’r cyfweliadau byr, sy’n rhoi cipolwg ar ein gwaith i gefnogi dull cenedlaethol o nodi, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd nad ydynt yn ymwneud â meddyginiaeth.

Gallwch glywed gan:

  • Andrew Champion, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwerthuso Tystiolaeth ym Mhwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC)

  • Professor Arpan Guha, Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

  • Karen MacPherson, Prif Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd, Scottish Health Technologies Group
  • Luella Trickett, Cyfarwyddwr Gwerth a Mynediad, Association of British HealthTech Industries (ABHI).

  • Sarah Peddle, Partner Cyhoeddus, Technoleg Iechyd Cymru.

Cliciwch yma i danysgrifio i’n sianel YouTube ac i weld mwy o fideos o’n gwaith i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.