Newyddion

16 Tachwedd, 2020

< BACK

HTW yn ymuno’n swyddogol ag EUnetHTA

Mae Technoleg Iechyd Cymru bellach yn Aelod Cyswllt o’r Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd (EUnetHTA).

Derbyniodd Bwrdd Gweithredol EUnetHTA gais i ffurfioli ein haelodaeth ym mis Hydref, ac rydym bellach wedi cael ein croesawu’n swyddogol i’r cydweithio rhyngwladol.

Mae EUnetHTA, a gynigiwyd gyntaf yn 2004 ac a sefydlwyd yn 2009, yn hwylusydd ar gyfer cydweithredu asesu technoleg iechyd o safon (HTA) yn Ewrop. Ei nod ydy cefnogi cydweithio rhwng sefydliadau HTA Ewrop, a chyflwyno gwerth ychwanegol i systemau gofal iechyd ar lefelau Ewropeaidd, cenedlaethol a rhanbarthol.

Dywedodd Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr Technoleg Iechyd Cymru: “Mae gweithio gyda chydweithwyr Ewropeaidd sy’n rhannu ein gwerthoedd yn bwysig iawn o ran ein rôl i geisio gwella ansawdd y gofal yng Nghymru. Rydym eisoes wedi cydweithio ag EUnetHTA i sicrhau’r defnydd gorau o dystiolaeth ac arbenigedd wrth gynhyrchu ein Canllawiau cenedlaethol, ac rydym wedi ymrwymo i barhau â’n perthynas.

“Drwy’r rhwydwaith, rydym yn hyrwyddo defnydd mwy effeithiol o adnoddau, yn cynyddu’r broses gwneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ac yn cyfnewid gwybodaeth fethodolegol. Bydd strwythur EUnetHTA yn ein helpu i fod o fudd i systemau gofal iechyd yng Nghymru ac ar draws Ewrop.”

Yn 2020, rydym wedi sgrifennu nifer o adolygiadau cydweithredol gydag EUnetHTA mewn ymateb i’r pandemig coronafeirws (COVID-19). Mae’r rhain yn cynnwys rôl profion gwrthgyrff, cywirdeb diagnostig dulliau moleciwlaidd a therapi plasma ymadfer.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am EUnetHTA.