Newyddion

31 Gorffennaf, 2020

INAHTA yn lansio cronfa ddata ryngwladol newydd

Mae INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) wedi lansio cronfa ddata ryngwladol newydd.

Mae’r gronfa ddata yn cynnwys bron i 17,000 cofnod o adroddiadau Asesu Technoleg Iechyd (HTA) gan fwy na 120 o gynhyrchwyr gwahanol ar draws y byd. Mae’r gronfa ddata yn cael ei defnyddio i ddod o hyd i dystiolaeth a gwybodaeth o un lle.

Mae’r gwaith o Asesu Technoleg Iechyd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth, er mwyn hyrwyddo system iechyd gyfiawn, effeithlon o ansawdd uchel.

Cliciwch yma i weld cronfa ddata rhyngwladol Asesu Technoleg Iechyd.

Crëwyd yr adnodd rhyngwladol pwysig gan CRD (Centre for Reviews and Dissemination) ym 1996. Cymerodd INAHTA gyfrifoldeb am y gronfa ddata yn 2018 ac yna, dechreuodd ei  ailadeiladu.

Mae gwelliannau i’r gronfa ddata newydd yn cynnwys cofnodion mwy, swyddogaeth chwilio syml, cryfach, a hidlwyr ar gyfer mireinio canlyniadau chwilio. Yn bwysig iawn, mae’r gronfa ddata yn cynnwys cofnodion prosiectau Asesu Technoleg Iechyd parhaus. Mae hyn yn galluogi cyllidwyr ac ymchwilwyr i ddarganfod gwaith sydd eisoes ar y gweill, a gallai helpu i leihau dyblygu anfwriadol.

Cydweithredu rhyngwladol

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn aelod o INAHTA, ac roedd yn rhan o gydweithredu rhyngwladol i brofi’r gronfa ddata. Roedd hyn yn cynnwys darparu cyngor lefel uchel ar nodweddion a swyddogaethau’r gronfa ddata.

Rydym wedi dod yn aelodau o Bwyllgor Llywio Cronfa Ddata Asesu Technoleg Iechyd INAHTA, a byddwn yn cynnig mewnbwn rheolaidd i’r grŵp cynghori arbenigol.

Cliciwch yma i ddarllen yr astudiaeth achos o’n cydweithrediad gyda INAHTA.