Adnoddau asesu sy’n canolbwyntio ar atebion

Statws Testun Anghyflawn

Adnoddau asesu sy'n canolbwyntio ar atebion ar gyfer gwella’r gwaith o reoli a thrin pobl sydd â salwch meddwl difrifol o fewn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd.

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar y defnydd ac ar ganlyniadau DIALOG+ ac adnoddau asesu tebyg, sy’n canolbwyntio ar atebion ar gyfer pobl sydd â salwch meddwl difrifol mewn lleoliadau gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd. Ar sail y dystiolaeth a nodwyd, daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER386 08.2022

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.