AmlSganAfu

Statws Testun Cyflawn

AmlSganAfu ar gyfer diagnosio a monitro clefyd yr afu brasterog nad yw’n gysylltiedig ag alcohol (NAFLD)

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio AmlSganAfu ar gyfer diagnosio a monitro clefyd yr afu brasterog nad yw’n gysylltiedig ag alcohol (NAFLD). Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan fod canllawiau NICE wrthi’n cael eu datblygu ar hyn o bryd.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER313 10.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.