Biofarcwyr wrin

Statws Testun Cyflawn

Biofarcwyr wrin i ganfod problemau iechyd yn gynnar yn y gymuned.

Crynodeb

 

Ar ran Technoleg Iechyd Cymru, chwiliodd ymchwilwyr Cedar am dystiolaeth ar y gost glinigol a chost effeithiolrwydd o ddefnyddio profion biofarcwyr wrin i ganfod pobl y mae eu hiechyd yn dirywio yn y gymuned. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad na ddylid mynd â’r pwnc hwn ymhellach, gan ei bod yn annhebygol bod digon o dystiolaeth i gynhyrchu Canllawiau.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.