Biofarcwyr wrin

Statws Testun Cyflawn

Biofarcwyr wrin i ganfod problemau iechyd yn gynnar yn y gymuned.

Crynodeb

 

Ar ran Technoleg Iechyd Cymru, chwiliodd ymchwilwyr Cedar am dystiolaeth ar y gost glinigol a chost effeithiolrwydd o ddefnyddio profion biofarcwyr wrin i ganfod pobl y mae eu hiechyd yn dirywio yn y gymuned. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad na ddylid mynd â’r pwnc hwn ymhellach, gan ei bod yn annhebygol bod digon o dystiolaeth i gynhyrchu Canllawiau.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER029 04.2018

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.