Brain in Hand

Statws Testun Cyflawn

System cymorth digidol Brain in Hand ar gyfer pobl sydd â chyflyrau niwrolegol ac iechyd meddwl.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio system cymorth digidol Brain in Hand ar gyfer pobl sydd â chyflyrau niwrolegol ac iechyd meddwl. Nid oes digon o dystiolaeth am y defnydd o’r dechnoleg hon, felly daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER119 02.2020

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.