Defnyddio cywasgiad abdomenol gyda radiotherapi abladol stereotactig y corff

Topic Status Complete

Defnyddio cywasgiad abdomenol gyda radiotherapi abladol stereotactig y corff i drin canser yr afu, adrenal ac anaf yn yr ysgyfaint isaf.

Crynodeb

 

Paratowyd yr adroddiad hwn gan Technoleg Iechyd Cymru a Cedar (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro) ar ran Canolfan Ganser Felindre. Mae’n crynhoi’r dystiolaeth gyfredol ar y dechnoleg o ddiddordeb i gefnogi blaenoriaethu trafodaethau sy’n ymwneud â gweithredu gweithdrefnau/technegau radiotherapi yng Nghanolfan Ganser Felindre.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER039 03.2019

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.