DeltaScan-Monitor Cyflwr yr Ymennydd

Topic Status Complete

Deltascan – Monitor Cyflwr yr Ymennydd ar gyfer diagnosio enseffalopathi acíwt a/neu deliriwm

Crynodeb

 

Mae DeltaScan – Monitor Cyflwr yr Ymennydd, yn ddyfais electroenceffalograffi (EEG) wrth ochr y gwely, sydd â’r nod o benderfynu p’un a ydy claf yn dioddef o ddeliriwm a/neu enseffalopathi acíwt neu beidio. Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio EEG i ddiagnosio deliriwm, drwy ganolbwyntio ar ddyfeisiau EEG fel DeltaScan. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn, gan fod y dystiolaeth ar ei ddefnydd yn dal i ddatblygu.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER324 02.2022

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.