Endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol

Cofrestrwch ddiddordeb yn y pwnc hwn

Statws Testun Anghyflawn

Endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd clinigol ac ar yr effeithiolrwydd o ran cost o ddefnyddio endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser a chyflyrau cyn-ganseraidd yn y llwybr gastroberfeddol uchaf ac isaf.

 

Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER463 05.2023

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.