Gynau diogelwch

Statws Testun Cyflawn

Diogelwch gynau cyfarpar diogelu personol ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

Crynodeb

 

Cynhaliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru chwiliad cyflym ar sail tystiolaeth, i chwilio am dystiolaeth ar ddiogelwch gynau cyfarpar diogelu personol ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.