Gynau diogelwch

Statws Testun Cyflawn

Diogelwch gynau cyfarpar diogelu personol ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

Crynodeb

 

Cynhaliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru chwiliad cyflym ar sail tystiolaeth, i chwilio am dystiolaeth ar ddiogelwch gynau cyfarpar diogelu personol ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER209 05.2020

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.