Hunangymorth dan arweiniad a heb arweiniad ar gyfer anhwylder gorbryder cymdeithasol

Statws Testun Cyflawn

Hunangymorth dan arweiniad a heb arweiniad ar gyfer anhwylder gorbryder cymdeithasol mewn plant, y glasoed ac oedolion

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd hunangymorth dan arweiniad a heb arweiniad ar gyfer anhwylder gorbryder cymdeithasol mewn plant, y glasoed ac oedolion. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach ar hyn o bryd, a bydd yn archwilio lle gallai ymyriad penodol fod yn destun arfarniad yn y dyfodol.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER306 12.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.