Integreiddio esgyrn

Statws Testun Cyflawn

Integreiddio esgyrn ar gyfer pobl â thrychiadau trawsforddwydol

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chost- effeithiolrwydd integreiddio esgyrn, o’i gymharu â phrosthesis soced safonol. Penderfynodd y Grŵp Asesu i beidio â bwrw ymlaen â’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth ar gyfer y boblogaeth o ddiddordeb yn ddigon ar gyfer cynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER343 05.2022

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.