Integreiddio esgyrn

Topic Status Complete

Integreiddio esgyrn ar gyfer pobl â thrychiadau trawsforddwydol

Crynodeb

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chost- effeithiolrwydd integreiddio esgyrn, o’i gymharu â phrosthesis soced safonol. Penderfynodd y Grŵp Asesu i beidio â bwrw ymlaen â’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth ar gyfer y boblogaeth o ddiddordeb yn ddigon ar gyfer cynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

05.2022

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.