Llwyfannau cyfathrebu digidol

Topic Status Complete

Llwyfannau cyfathrebu digidol i gyflwyno therapi lleferydd ac iaith i blant ag anhwylderau sain lleferydd.

Crynodeb

 

Ar ran Technoleg Iechyd Cymru, chwiliodd Cedar am dystiolaeth ar y defnydd o lwyfannau cyfathrebu digidol (fel Skype) i ddarparu therapi lleferydd ac iaith i blant. Doedd dim llawer o dystiolaeth ar y pwnc hwn, a daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER095 11.2019

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.