Llwyfannau cyfathrebu digidol

Statws Testun Cyflawn

Llwyfannau cyfathrebu digidol i gyflwyno therapi lleferydd ac iaith i blant ag anhwylderau sain lleferydd.

Crynodeb

 

Ar ran Technoleg Iechyd Cymru, chwiliodd Cedar am dystiolaeth ar y defnydd o lwyfannau cyfathrebu digidol (fel Skype) i ddarparu therapi lleferydd ac iaith i blant. Doedd dim llawer o dystiolaeth ar y pwnc hwn, a daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER095 11.2019

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.