Mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen

Statws Testun Anghyflawn

Mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen ar gyfer monitro triniaeth o fethiant cronig y galon.

Crynodeb

 

Cyhoeddodd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) ganllawiau gweithdrefnau ymyriadol ar fewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen (IPG711).

 

Bu ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn chwilio am dystiolaeth ar fewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen i gasglu gwybodaeth ynghylch p’un a yw’r pwnc hwn yn addas ar gyfer asesiad llawnach HTW.

Ar sail dystiolaeth a nodwyd, daeth Grŵp Asesau HTW i’r casgliad i symud y pwnc hwn ymlaen i  gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER430 02.2023

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.