Offerynnau hunangymorth TG

Statws Testun Cyflawn

Offerynnau hunangymorth digidol ar gyfer iechyd meddwl a lles mewn plant a phobl ifanc.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio’r offerynnau hunagymorth digidol ar gyfer iechyd meddwl a lles mewn plant a phobl ifanc. Adolygodd Grŵp Asesu HTW y pwnc hwn fel rhan o ymarfer blaenoriaethu ym mis Chwefror 2020, a daeth i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach. Gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol a’i addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER072 03.2020

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.