PNA (Processed or cadaveric nerve allografts)

Statws Testun Cyflawn

PNA (Processed or cadaveric nerve allografts) i drwsio toriadau i nerfau perifferol ar gyfer pobl sydd â difrod i’r nerfau perifferol

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar PNA i drwsio toriadau i nerfau perifferol ar gyfer pobl sydd â difrod i’r nerfau perifferol. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn i gael ei ddatblygu ymhellach, oherwydd y diffyg tystiolaeth sydd yn dangos manteision i gleifion o’i gymharu â gofal arferol.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER354 10.2020

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.