Prawf Cartref i brofi lefelau calprotectin mewn samplau o garthion

Statws Testun Cyflawn

Prawf Cartref i brofi lefelau calprotectin mewn samplau o garthion ar gyfer pobl sydd wedi cael eu diagnosio gyda clefyd llid y coluddyn

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth mewn perthynas â phrofi lefelau calprotectin mewn samplau o garthion ar gyfer cleifion sydd wedi cael eu diagnosio gyda clefyd llid y coluddyn. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc ymhellach, gan nad oedd y sylfaen dystiolaeth yn ddigonol i gynnal arfarniad llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER289 07.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.