Profion EGFR cyflym, cwbl awtomataidd (Idylla)

Statws Testun Cyflawn

Profion PCR cyflym, cwbl awtomataidd (Idylla) i sgrinio ar gyfer statws mwtanol EGFR mewn canser yr ysgyfaint.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar brofion PCR cyflym, cwbl awtomataidd (fel Idylla) i bennu statws mwtanol EGFR mewn canser yr ysgyfaint. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad na ddylid datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER191.1 10.2020

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.