Profion ffarmogeneteg

Topic Status Complete

Profion ffarmageneteg i ganfod y risg o ddioddef adweithiau andwyol i feddyginiaethau gwrthepileptig.

Canlyniad

 

Mae’r dystiolaeth ar y defnydd o brofion ffarmageneteg i ddarganfod y risg o adweithiau anffafriol i feddyginiaethau gwrthepileptig yn brin.

Nodwyd peth tystiolaeth o ddefnyddio profion antigenau leucocytau dynol (HLA) i benderfynu a ddylid rhagnodi triniaeth carbamazepine. Fodd bynnag, mae barn arbenigol yn awgrymu ei bod yn annhebygol iawn y caiff carbamazepine ei ragnodi i bobl sydd newydd gael diagnosis o epilepsi, gan ei bod yn debygol y byddant yn cael cynnig cyffur sydd â chyfradd is o adweithiau andwyol i gyffuriau yn lle hynny. Felly, gall defnyddio’r prawf i benderfynu a ddylid rhagnodi carbamazepine fod o berthnasedd cyfyngedig i arfer cyfredol.

Daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad na ellid cyhoeddi canllaw ar hwn ar hyn o bryd.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Mae rhai meddyginiaethau gwrthepileptig yn gallu achosi adweithiau gorsensitifrwydd difrifol. Mae’r adweithiau hyn yn brin, ond yn ddifrifol. Mae marcwyr genetig wedi bod yn gysylltiedig â’r adweithiau andwyol hyn, yn enwedig alelau HLA. Gallai defnyddio profion genetig ar gyfer y marcwyr hyn cyn dechrau triniaeth ganfod y bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf o ddioddef adwaith, ac a allai elwa o gael triniaeth amgen.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER017 01.2019

TER
View PDF

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR010 10.2019

EAR
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.