Seinyddion clustog ar gyfer tinitws

Statws Testun Cyflawn

Seinyddion clustog i ddarparu therapi sain i bobl sydd â thinitws

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar y defnydd o seinyddion clustog i ddarparu sain gwell neu therapi sain i bobl sydd â thinitws. Nid yw’r dystiolaeth a ganfuwyd yn cynnwys mathau penodol o ddyfeisiau sydd yn cael eu defnyddio i ddarparu sain (boed yn seinyddion clustog neu’n unrhyw ddewisiadau eraill). Felly, daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER183 03.2021

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.