Systemau titradu ocsigen awtomataidd (FreeO2 system)

Statws Testun Cyflawn

Systemau titradu/gweinyddu ocsigen awtomataidd ar gyfer cleifion mewn ysbytai sydd angen ocsigen

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar systemau titradu/gweinyddu ocsigen awtomataidd mewn pobl sydd angen ocsigen yn yr ysbyty oherwydd cyflyrau fel syndrom trallod anadlol acíwt neu glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach, gan ei fod yn ymddangos bod y sylfaen dystiolaeth i gefnogi ei ddefnyddio yn dal i gael ei ddatblygu.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER248 04.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.