Systemau titradu ocsigen awtomataidd (FreeO2 system)

Topic Status Complete

Systemau titradu/gweinyddu ocsigen awtomataidd ar gyfer cleifion mewn ysbytai sydd angen ocsigen

Summary

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar systemau titradu/gweinyddu ocsigen awtomataidd mewn pobl sydd angen ocsigen yn yr ysbyty oherwydd cyflyrau fel syndrom trallod anadlol acíwt neu glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach, gan ei fod yn ymddangos bod y sylfaen dystiolaeth i gefnogi ei ddefnyddio yn dal i gael ei ddatblygu.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.