Therapi plasma ymadfer ar gyfer trin COVID-19

Topic Status Complete

Therapi plasma ymadfer ar gyfer trin COVID-19

Crynodeb

 

Ystyriodd Grŵp Asesu HTW y dystiolaeth a gyflwynwyd yn fersiwn derfynol adolygiad cydweithredol treigl EUnetHTA ac Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth HTW 032. Penderfynwyd na fyddai gwerth mewn creu canllawiau, gan fod casglu plasma ymadfer wedi dod i ben yng Nghymru, ac nid oes unrhyw gynlluniau i barhau i ddefnyddio’r ymyriad hwn ar gyfer pobl sydd â COVID-19. Oherwydd hyn, fe wnaethant argymell cyhoeddi’r adolygiad arfarnu tystiolaeth heb unrhyw gamau pellach.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Mae’r clefyd coronafeirws (COVID-19) yn glefyd heintus sydd yn cael ei achosi gan y feirws SARS-CoV-2. Bydd gan y rhan fwyaf o bobl sydd wedi’u heintio â’r feirws symptomau ysgafn i gymedrol sy’n gwella heb fod angen triniaeth arbennig arnynt. Fodd bynnag, gall COVID-19 fod yn salwch difrifol sy’n cael effaith amrywiol ar systemau niferus y corff, ac sy’n golygu bod rhaid i bobl fynd i’r ysbyty, weithiau i gael triniaeth ddwys. Mae therapi plasma ymadfer wedi cael ei awgrymu i wella canlyniadau i bobl sydd â COVID-19, drwy ddarparu imiwnedd goddefol i amddiffyn person nes bod ei system imiwnedd ei hun yn datblygu gwrthgyrff sydd yn gallu goresgyn y clefyd.

Dechreuodd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) adolygu’r pwnc hwn i ddechrau fel rhan o gydweithrediad Rhwydwaith Ewropeaidd (EUnetHTA) gyda nifer o asiantaethau asesu technoleg iechyd partner ac yna, cwblhawyd adolygiad arfarnu tystiolaeth HTW yn seiliedig ar y gwaith hwn.  Nod yr adolygiad oedd archwilio effeithiolrwydd therapi plasma ymadfer i bobl sydd â COVID-19.

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR032 03.2022

EAR
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.