Tomo

Statws Testun Cyflawn

Tomo ar gyfer problemau iechyd meddwl cyffredin neu isel eu difrifoldeb sy'n gysylltiedig â phryder, iselder a straen.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar Tomo ar gyfer problemau iechyd meddwl cyffredin neu isel eu difrifoldeb sy’n gysylltiedig â phryder, iselder a straen.  Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER125 01.2020

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.