Ymyriadau dietegol carbohydrad isel

Topic Status Complete

Ymyriadau dietegol carbohydrad isel ar gyfer pobl sydd â diabetes teip 2, fel rhan o raglen addysg strwythuredig

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr HTW am dystiolaeth ar ymyriadau dietegol carbohydrad isel ar gyfer pobl sydd â diabetes teip 2, fel rhan o raglen addysg strwythuredig. Ar sail archwiliad cychwynnol o’r pwnc, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER128 11.2019

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.