Ymyriadau dietegol carbohydrad isel

Statws Testun Cyflawn

Ymyriadau dietegol carbohydrad isel ar gyfer pobl sydd â diabetes teip 2, fel rhan o raglen addysg strwythuredig

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr HTW am dystiolaeth ar ymyriadau dietegol carbohydrad isel ar gyfer pobl sydd â diabetes teip 2, fel rhan o raglen addysg strwythuredig. Ar sail archwiliad cychwynnol o’r pwnc, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER128 11.2019

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.