Zephyr

Statws Testun Cyflawn

System Falfiau Endobronciol Zephyr (EBV) ar gyfer cleifion sydd ag emffysema ac emffysema ddifrifol.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd falfiau endobronciol Zephyr fel triniaeth ar gyfer emffysema difrifol neu ddifrifol iawn. Daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER118 02.2020

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.