Awdioleg Gofal Sylfaenol

Topic Status Complete

Awdioleg gofal sylfaenol ar gyfer pobl sydd â symptomau sy'n gysylltiedig â'r glust neu'r clyw.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chosteffeithiolrwydd awdioleg gofal sylfaenol o’i gymharu ag ymgynghori gyda Meddyg Teulu neu nyrs practis ar gyfer pobl sydd â symptomau sy’n gysylltiedig â’r glust neu’r clyw. Adolygodd Grŵp Asesu HTW y pwnc hwn fel rhan o ymarfer blaenoriaethu ym mis Chwefror 2020, a daeth i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach. Gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol a’i addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER078 03.2020

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.