Mewnblaniadau clyw dargludo drwy esgyrn trawsgroenol gweithredol

Statws Testun Cyflawn

Mewnblaniadau clyw dargludo drwy esgyrn trawsgroenol gweithredol ar gyfer cyflyrau clyw cymhleth

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd mewnblaniadau clyw dargludo drwy esgyrn trawsgroenol gweithredol ar gyfer cleifion sydd â chyflyrau clyw cymhleth. Yn seiliedig ar archwiliad cychwynnol o’r pwnc, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER308 09.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.