Monitro pwysedd gwaed yn y cartref

Topic Status Complete

Monitro pwysedd gwaed yn y cartref ar gyfer diagnosio pwysedd gwaed uchel

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd monitro pwysedd gwaed yn y cartref fel ffordd o ddiagnosio pwysedd gwaed uchel neu ar gyfer monitro pobl sydd â phwysedd gwaed uchel. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER216 10.2020

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.