Monitro rhagfynegol ar gyfer pwysedd gwaed isel (synhwyrydd Acumen IQ/meddalwedd Acumen Hypotension Prediction Index)

Statws Testun Cyflawn

Monitro rhagfynegol ar gyfer pwysedd gwaed isel mewn cleifion risg uchel yn ystod llawdriniaeth ac mewn gofal critigol

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar fonitro rhagfynegol ar gyfer pwysedd gwaed isel mewn cleifion risg uchel yn ystod llawdriniaeth ac mewn gofal critigol.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER222 02.2021

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.