MySignals

Topic Status Complete

Platfform MySignals ar gyfer monitro allbynnau dyfeisiau meddygol.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd y platfform MySignals i ganfod problemau meddygol yn gynnar yn ystod ymweliadau cartref.  Ni ddaethom o hyd i unrhyw dystiolaeth wedi’i gyhoeddi ynghylch effeithiolrwydd y platfform MySignals ar gyfer diagnosio neu fonitro unrhyw gyflwr meddygol.

Penderfynodd Grŵp Asesu HTW felly i beidio datblygu’r pwnc hwn ymhellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER006 (12.2018)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.